Sponsor Nu!

Wie zijn wij?

Stichting Cosmic Fire Foundation is enkele jaren geleden is opgericht door voorzitster Candida Postma - Sanchez, en draait volledig op vrijwilligers.

De doelstelling van de stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden voor de Lakota Sioux in de reservaten van South Dakota.
De Stichting doet dit door actief deel te nemen aan enkele projecten ter plaatse.
Hiervoor werken wij nauw samen met ONE Spirit, een Amerikaanse stichting, gevestigd In Rapid City, South Dakota, en net als de onze gerund door onbetaalde vrijwilligers.
Samen met hen is bepaald dat de voedselhulp aan het Pine Ridge Reservaat momenteel onze hoofdtaak is. Dankzij uw donaties en de opbrengsten van onze webwinkels kunnen wij nu maandelijks voor 10 gezinnen een voedselpakket betalen.
Daarnaast hebben we bijgedragen aan de inrichting van het Manderson Youth Center Safe House, en ondersteunen we het Sicangu LakotaYouth Center in Mission, in het Rosebud Reservaat.
Op andere pagina's van deze site vindt u hierover meer informatie.

Er moet nog veel werk verzet worden om meer jongeren uit de neerwaartse spiraal van armoede, bedreiging, bendes, drugs en zelfmoord te halen. Hieraan zal in de toekomst veel aandacht besteed worden. Zo moeten er meer opvangcentra zoals dat van Manderson komen.
Wij staan open voor suggesties voor projecten om hier meer aan te kunnen doen.

Het dagelijks bestuur van Stichting Cosmic Fire Foundation bestaat uit:
Candy Postma-Sanchez (voorzitster), Rianne C. ten Veen (secretaris) en Gert Postma (penningmeester)

Sponsoren:

DaMedia

Uitvoerende organisaties:

ONE Spirit

Himalayan Sorig Foundation